Hebräisch

המתרגמים המיומנים והמקצועיים שלנו, השוחים כדג במים בעולם הגלובלי של היום, יכולים לתרגם ולעבד יותר ממאה שפות שונות, בין אם למטרות רשמיות או עסקיות ובין אם לשפה זרה, שכולם מבינים. התוצאה היא שאנשי הקשר העסקיים שלך ידעו בדיוק על מה אתה מדבר. בסופו של דבר, מותגים ומוצרים יכולים להצליח בשווקים בינלאומיים רק אם הם משדרים את אותו מסר. פירוש הדבר שסיסמאות וקמפיינים שיווקיים, שחוברו בשפה אחת, חייבים לעבוד בשפות אחרות ברמה שווה, במונחים של תוכן וסגנון. המתרגמים והקופירייטרים המבריקים שלנו, השולטים בשפות רבות, ייקחו את תמצית המסר הפרסומי שלך ויתאימו אותו לשפת היעד באופן ברור ויעיל. בקבוצת המתרגמים TranScript, דבר אינו הולך לאיבוד בתרגום!

Link zu Facebook